در حال نمایش یک نتیجه

تمیز کننده ی آثار خوردگی استیل و آهن

تماس بگیرید
R.C FUTURE DEK DBA PLUS این ژل برای از بین بردن زنگ زدگی ، خوردگی ، سوختگی ناشی از جوشکاری